Navigera

 • Pamero Estates

  Välkommern till Pamero Estates, vi är ett privatägt fastighetsbolag i Göteborgsområdet.
  Vi äger och förvaltar 248 lägenheter samt ett 20 tal lokaler..

  Läs mer  
 • Felanmälan

  Har du något att felanmäla? 

  LÄMNA EN FELANMÄLAN VIA HEMSIDAN. // mAKE A FAULT REPORT ON OUR WEBPAGE.

   
 • Boendeinformation

   

   
 • Kontakta oss

  Telefon 031 – 310 70 20
  Mail: info@pameroestates.se

 • Adress

  Flöjelbergsgatan 14B
  431 37 Mölndal
 • Jourtjänst Securitas:

  Telefon: 010 - 470 53 00